Firma EKOKOM, zabývající se tříděním odpadů by nám na podobný dotaz odpověděla, že tyto nosiče by měly recyklovat firmy, které je vyrábějí. Bohužel zpětný odběr těchto nosičů zatím nefunguje. Nosiče nejsou jednoznačně plastové (nejsou to plastové obaly - to znamená, že je není možné třídit přímo do plastových kontejnerů). Jejich třídění je proto problematické. Kompaktní disky obsahují kromě plastu mikrofilm z různých druhů kovů, včetně hliníku, zlata, stříbra a titanu. Disky na skládce mohou znehodnotit půdu i podzemní vody těžkými kovy. Při likvidaci ve spalovnách se při hoření mohou uvolňovat nebezpečné dioxiny. Podle našeho názoru je šetrnější vyhazovat nepotřebná cd do kontejnerů na směsné plasty, než do kontejnerů na komunální odpad. Směsné plasty jsou dále dotřiďovány na třídících linkách podle druhu materiálu. Pokud si linka nedokáže s CD disky poradit, můžou se zpracovávat jako směsný plast, nebo nejhůře skončí na skládce směsného odpadu či ve spalovně. Nejlepší je samozřejmě odpad, který nevznikne. Je vhodné používat například tzv. RW disky (přepisovatelné), jež je možno používat opakovaně. Pokud potřebujete často přenášet data z počítače na počítač, investujte raději do přenosné paměti. Náklady jsou vyšší, ale vrátí se to v životnosti i bezpečnějším přenosem dat. Navíc nebudete řešit, kam s nepotřebným cédéčkem. Malé množství CD disků lze alternativně využít jako plašítko na ptáky (zavěšením na strom či balkón), nebo jako tácek pod hrnek. Je to však jen mezikrok před tím, než bude potřeba s CDčkem nějak finálně naložit.