Ano, sběrný dvůr je vybaven i pro likvidaci azbestu. Sběrný dvůr v Mostě je provozován v ul. Šikmá, č.p. 1496 (směr jízdy na sídliště Chanov, pod motorestem "Mosťák" - bývalý motorest "Holas"). Co se týká vlastnosti azbestu, je to přírodní minerál ze skupiny silikátů, který se v přírodě vyskytuje v několika formách azbestových minerálů. Všechny azbestové minerály jsou vláknité, azbest je nehořlavý, čehož se využívalo pro tvorbu ochranných ohnivzdorných hasičských pomůcek. Je velice nebezpečný pro lidský organizmus. Jeho vláknité struktury se dostávají do vzduchu a odtud do plic. V plicích se azbest zabodává do plicních sklípků a postupem času okolo nich může vzniknout rakovinné bujení. Jedná se tedy o silně karcinogenní látku. Při dlouhodobém vdechování azbestového prachu vzniká onemocnění zvané azbestóza.
Používání azbestu je v mnoha zemích zakázáno a v současnosti se pracuje na odstranění azbestu z okolí lidských sídel. Tyto akce jsou ale někdy zdrojem polemiky, protože některé technologie odstraňování azbestu mohou způsobovat větší uvolnění azbestu do prostředí než jeho ponechání na místě. (Zdroj: Wikipedie)