Doporučují se vratné lahve před nápojovými kartony a plechovkami. Sklo je snadno recyklovatelné a recyklací se jeho kvalita nesnižuje. Plasty jsou výhodné pro svoji nízkou hmotnost, ale recyklovatelnost je problematická, jde o tzv. downcycling tj. proces, při kterém se kvalita suroviny snižuje a nevzniká tak původní výrobek. Hliník z plechovek je energeticky velmi náročná surovina a při výrobě vzniká velké množství odpadu, navíc je v kyselém prostředí toxický.