• Vhodné jsou: zbytky zeleniny, ovoce, skořápky, slupky, tráva, větvičky, listí, sláma, třísky, ubrousky, zbytky jídla atd.
  • Nevhodné jsou: tuky, kosti, omáčky, rostliny napadené padlím, hnilobou, plísněmi a podobně. Kompostovat se nemá: potištěný papír, tapety, pleny, kovy, sklo, impregnované dřevo.