K uložení starých pneumatik můžete využít sběrný dvůr. Sběrem a zpracováním odpadů z pryže se zabývá firma: