Nějaké informace o ovzduší najdete také na našem CD-ROMu.
Informace o půdě najde v ročenkách životního prostředí, které jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách nebo k zapůjčení v našem Ekologickém centru. Čistotu ovzduší zpracováváme každý rok pro Magistrát Mostecka. Tyto informace jsou pouze k nahlédnutí.