Jedná se o vyhlášku č. 362/2006 Sb. O způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování z 28. června 2006. Vyhlášku můžete stáhnotu v pdf formátu zde.