ODP = Ozon Depletion Potencial je veličina popisující míru schopnosti dané látky odbourávat ozon za stratosférických podmínek. Vyjadřuje se relativním způsobem, přičemž jako základ pro porovnání byl vzat freon CFC-11 (trichlorfluormethan), jehož hodnota ODP byla položena rovna jedné. Hodnoty ODP u ostatních freonů a halonů se pak vyjadřují jako násobky ODP freonu CFC-11. Hodnota ODP nám poskytuje jen částečnou informaci o podílu jednotlivých freonů na odbourávání ozonu ve stratosféře. Více informací naleznete zde.