Dioxiny jsou nerozpustné ve vodě, málo rozpustné v tucích a nejlépe se rozpouštějí v organických rozpouštědlech. Jsou biologicky těžce odbouratelné, hromadí se v potravním řetězci a ukládají se v tukových tkáních a mateřském mléce, jsou to vysoce toxické sloučeniny, které byly použity ve Vietnamu (Agent Orange II). Působení na lidský organismus má za následek řadu zdravotních potíží jako např. ovlivnění hormonální činnosti, snížení imunity, vznik nádorů. Průměrný denní příjem v evropských zemích je odhadován na 1,5 – 2 pg TEQ na kg/den. Vznikají při spalovacích procesech účinkem chloru, při výrobě chlorovaných organických látek, při metalurgických procesech, při požárech, při automobilové dopravě. Více informací naleznete zde.