Jedná se o jedno z posledních zařízení na Clausových jednotkách při flérování. Slouží k dočištění odpadních plynů při zpracováni sirovodíkových plynů. Toto dočištění probíhá za přítomnosti tepla a zemního plynu. V průběhu výroby dochází k odstavení této jednotky z důvodu jejího pročištění. Pokud je jednotka odstavena, prostupující plyny jsou silně naředěny vzduchem, aby nedocházelo k navyšovaní imisních limitů.