Jsou to alifatické uhlovodíky s malými molekulami, jejichž atomy H jsou zcela nahrazeny atomy Cl nebo F (úplně halogenované CFC - tvrdé). Freony obsahující nenahrazený atom vodíku nazýváme jako neúplně halogenované HCFC - tj. měkké. Pokud obsahují brom hovoříme o halonech. Freony jsou nehořlavé bezbarvé snadno zkapalnitelné plyny, jsou vysoce stabilní jak chemicky, tak tepelně. Jsou to dobrá rozpouštědla, která mají nízký bod varu, jsou relativně málo toxické, jejich nebezpečnou vlastností je schopnost rozkládat ozon. Od 90. let výroba freonů prudce klesla. Díky své stabilitě se freony dostávají do vyšších vrstev, střední doba života je u CFC-11 65 let a u CFC-12 130 let.

Dělí se na:

 • Freon 13: chlortrifluormethan; R-13; CFC-13
 • Freon 12: dichlordifluormethan; CFC-12; R-12
 • Freon 11: trichlorfluormethan; CFC-11; R-11
 • Freon 112: 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluor-ethan; R-112; CFC - 112
 • Freon 112a: 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluor-ethan; R-122a; CFC - 112a
 • Freon 113: 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan; CFC - 113
 • Freon 113a: 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan; CFC - 113a
 • Freon 114: 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan; CFC - 114
 • Freon 114a: 1,1-dichlor-1,2,2,2-tetrafluor-ethan; CFC - 114a
 • Freon 115: chlorpentafluorethan; CFC – 115; R-115

  Další informace o freonech naleznete zde.