Jako hnací plyny jsou používány také látky v podobě stlačených plynů např. CO2, dusík, vzduch, jednoduché uhlovodíky. Osvědčují se také mechanické rozprašovače. U čisticích prostředků je alternativou přechod na prostředky na bázi vody a mýdla, alkoholových prostředků, a ozonu. Pro chladící systémy se používá jako chladící médium voda, amoniak, propan, butan, nebo speciální systémy na bázi CO2 nebo dusíku využívajícího expanzivního principu. Používají se také systémy na bázi adsorpčního cyklu využívající dvojici látek (voda a amoniak).