Kontrola nad dodržováním přípustné tmavosti kouře a přijímání následných opatření spadá do působnosti obcí. Kontaktujte: