Na pachové látky v ovzduší v současné době neexistují žádné limitní hodnoty, takže pokud se zjistí původce, je těžké s tím něco dělat. Podle zákona však nesmí docházet k obtěžování pachem. Tato skutečnost se však velmi těžko dokazuje. Kontaktujte:

  • Ekologické centrum Most na bezplatné tel. lince 800 195 342 a pokuste se charakter zápachu k něčemu přirovnat (kanalizace, žumpa, sirovodík, organ. zápach, zápach kouře, chemický zápach..)

  • Odbor ŽP MěÚ