Zásady chování v takovémto případě jsou následující:

  • omezte větrání, větrejte krátce a intenzivně

  • omezte sportovní činnost

  • omezte vycházení ven, hlavně děti, starší a nemocné osoby

  • omezte nebo zcela vylučte používání osobních automobilů, využívejte prostředků MHD

  • nekuřte v uzavřených prostorách

Dále je zakázáno zakládat ohně na veřejných prostranstvích a provádět činnost, která je spojená s nadměrnou prašností.