• Severočeská plynárenská, a.s. - tel.: 476 703 792