Obraťte se na nejbližšího příslušníka městské policie, který může udělit na místě majiteli zvířete blokovou pokutu. Podle platných vyhlášek měst je majitel povinen odstranit psem způsobené znečištění.