Je zapotřebí zažádat o povolení na oddělení požární ochrany městského magistrátu. Dále svůj záměr musíte ohlásit hasičům a splnit některé jejich podmínky. V opačném případě Vám hrozí pokuta ve výši 1 000 – 25 000 Kč.