Chodníky a cesty patřící k nemovitostem, které mají povinnost udržovat jednotliví správci nemovitostí.

Kontaktujte nejbližšího příslušníka městské policie:

V případě rychlostních komunikací a komunikací I. třídy kontaktujte - ředitelství silnic a dálnic

V případě nadměrného posypu komunikací II. a III. třídy kontaktujte - správu a údržbu silnic