V Listině základních práv a svobod je zakotveno právo každého na „včasné a úplné informace o stavu ŽP a přírodních zdrojů“. Příslušný úřad je povinen vyřídit žádost o informace stejně rychle a stejně kvalitně, ať je žadatelem občan sám za sebe, člen nebo statutární zástupce jakékoliv organizace.