V zásadě má jít jen o kopírování. Nelze po úřednících chtít, aby zpracovali nějakou rešerši. Odepření musí být zdůvodněno tím, že požadovaná informace se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů.