Nic, co je v nějakém zákoně označeno jako neveřejné, tj.:

  • utajované skutečnosti

  • osobní údaje

  • individuální údaje

  • údaje neveřejné kvůli ochraně osobnosti

  • tzv. duševní vlastnictví (vynálezy, zlepšovací návrhy…)

  • obchodní tajemství