Informace označené za obchodní tajemství je možné získat pokud:

  • se přímo týkají působení provozní činnosti na ŽP

  • hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a ŽP

  • požadovaná informace byla získána z prostředků z veřejných rozpočtů