• Sledování sdělovacích prostředků – tisk, televize, rozhlas, internet.

  • Sledování veřejného života. Často se tak můžeme nepřímo dozvědět, co se v našem regionu chystá ještě dříve než se taková zpráva dostane do sdělovacích prostředků. Je však třeba poskládat si z takových informací věrohodný obrázek celé situace.

  • Návštěvy obecních úřadů a jednání obecních zastupitelstev. Jednání obecních zastupitelstev se může zúčastnit každý občan starší 18-ti let, má též právo nahlížet do zápisů z jednání. Ovšem návrhy podávat nemůže (u „vstřícnějších“ úřadů by to neměl být problém). Jednání obecní rady jsou neveřejná a zápisy se neukazují.

  • Sledování úřední desky - viz. seznam městských a obecních úřadů

  • Využití zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Týká se občanských sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Tato sdružení pak mají právo na informace o zahajování správních řízení, která se týkají právě oblasti ŽP.

  • V neposlední řadě samozřejmě existuje nepřeberné množství odborné literatury a časopisů z oblasti ochrany ŽP. Doporučujeme navštívit  knihovnu. Rovněž v našem Ekologickém centru si můžete vypůjčit knihy zabývající se problematikou ŽP našeho regionu a mimo jiné máme také rozsáhlou videotéku MŽP ČR, takže je rozhodně z čeho vybírat.