Můžete zkoumat jejich příčiny a důsledky a s uvedením pramene je citovat. Přiměřeným způsobem se na ně vztahuje zákon tiskový, autorský apod. Mnoho textů je chráněno autorským právem čili copyrightem. Autorský zákon (č. 135/1996 Sb.) umožňuje zhotovení kopie takového díla pro vlastní potřebu, zakazuje výdělečné využití takové informace a další šíření podmiňuje citací autora a / nebo pramene.