Požádat je možno:

  • ústně osobně (i do protokolu)

  • písemně

  • telefonem

  • telegrafem

  • elektronickou poštou

Záleží na přístupu konkrétního úředníka, zda bude schopen vyřídit i neformální (nepotvrzenou) žádost.