Pokud úřad nepotvrzenou žádost přijme, ale nezodpoví ji nebo ji zapře, nedá se vcelku nic dělat. Můžete žádost podat ještě jednou a tentokrát ji poslat jako doporučený dopis nebo jako dopis s doručenkou. Elektronická pošta není plnohodnotným podáním žádosti. Softwarové oznámení o doručení/přečtení zprávy nestačí v případném sporu.