• „Prosím, tady to máte“. Lhůta 30 (výjimečně 60) dnů.

  • „Prosím, tady to máte, ale bez kapitoly xy, která obsahuje utajované skutečnosti…..“. Lhůta 30 (výjimečně 60) dnů. Pokud s těmi škrty nesouhlasíte, můžete se bránit.

  • „Vaše žádost je nesrozumitelná, vyzýváme Vás k upřesnění“. Lhůta 15 dnů. Vy máte na upřesnění také 15 dnů.

  • „Nemáme tuto informaci k dispozici“, případně Vás odkáží někam jinam. Lhůta 15 dnů.

  • „Můžete si to půjčit v naší knihovně“. Lhůta 15 dnů. Pokud spěcháme nebo je dotyčná knihovna daleko, můžete trvat na přímém poskytnutí informace.

  • „Je to na internetu, můžete si to odtamtud stáhnout“. Lhůta 15 dnů. Pokud však nemáte přístup k internetu, spěcháte nebo by to pro Vás bylo nákladné, můžete požádat, aby Vám to stáhli na úřadě.

  • „Odepřeme Vám zpřístupnění dotyčné informace“. Trvejte na písemném vyjádření. Další postup viz. dále.