Lze využít tzv. řádné opravné prostředky podle správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.), tedy odvolání. Proti rozhodnutí ústředních orgánů státní správy se podává rozklad. Nebo lze požádat nadřízený orgán o tzv. přezkoumání rozhodnutí. Poté můžete rozhodnutí o odepření poskytnutí informace napadnout žalobou u soudu.