Za samotnou informaci se nic neplatí. Úřad může chtít uhradit max. jen materiál (pořízení kopie, cena nosiče dat), popř. poštovné.