· Běžné kontaktní (lepené) systémy nelze asi použít, protože mohou popraskat - pohyb fasády je větší než u cihelného zdiva. Existuje specielní zateplovací systém, používaný v USA na dřevěné domy (tuším DRYVIT, někde na něj mám prospekt, už jej jedna firma u nás nabízí), který je daleko pružnější ale nepochybně bude dražší. · Vámi zmíněný problém odvětrávané mezery, která by se octla pod dodatečnou tepelnou izolací a snižovala její účinnost, je podstatný. Lze samozřejmě omezit proudění vzduchu v této mezeře, ale je to riskantní, nevíme v jakém stavu je parotěsná zábrana na vnitřní straně konstrukce. · Bude asi lépe se vyhnout pěnovému polystyrenu a zůstat u minerální vaty; alternativně by asi bylo možné použít izolaci z celulozových vlákem CLIMATISER. · Můj klient tvrdí, že lze původní obkladové desky dobře odšroubovat a sundat, a pak znovu použít. Pokud to tak skutečně je, šlo by použít desky minerální vaty vložené do laťového roštu upevněného na původní nosnou konstrukci pod deskami. Na tyto latě by se pak zase upevnily původní obkladové desky. · Je třeba přetáhnout tepelnou izolaci pod betonový strop sklepa (pokud je dům podsklepen). · Dodatečná tepelná izolace by měla mít tloušťku minimálně 10cm. · Pokud je to možné, tak zkontrolovat neporušenost parotěsné zábrany na vnitřní straně původní izolace. Bylo by možná užitečné zabývat se  i okny.                                                                                                                                                      Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost