Základní důvod, proč dávat dvě skla na vnější stranu je ten, že se zmenší tepelný můstek v rámu okna a sníží problémy s vlhkostí. Pokud je totiž větší tepelný odpor (dvojsklo) na vnitřním křídle a menší na vnějším, pak je mezi okny nižší teplota a dřevěným ostěním uniká více tepla, dřevo více navlhá a při otevření vnitřního okna (např. při stahování rolety) se do meziokenního prostoru dostává vlhkost, která pak na vnějším skle při mrazech namrzá a trvá dlouho než se odpaří (vysublimuje). Za optimální řešení považuji osazení moderních kvalitních dvojskel s tepelným zrcadlem plněných těžkým plynem (Ar, Kr) - tato skla mají udanou hodnotu k=1,1 až 1,3 W/m2K. Tato hodnota platí pro střední část skla, kovový rámeček na okraji skla představují znatelný tepelný můstek a zde je tedy prostup tepla znatelně větší. Tato skla se proto nevyplatí používat pro příliš malá okna (relativně velká cena a relativně velká tepelná ztráta). Je také třeba počítat s tím, že tato dvojskla mají trochu nižší propustnost pro světlo (zhruba o 15%) než jednoduché sklo, což může v některých případech vadit. Pokud nemáte zásadní námitky proti roletám, pak doporučuji také použití reflexních rolet (lesklé fólie, které se používají pro parotěsné zábrany) pro stahování během noci. Tato roleta dále sníží tepelné ztráty. V některých případech (balkon, přízemní okna) je také možno uvažovat o neotvíravém zasklení pro některá okna. Tím se zasklení zlevní a odstraní se problémy s infiltrací a také se zvětší na maximální možnou velikost plocha prosklené části.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost