Vůbec nejde o to jaká je minimální normou požadovaná tloušťka dodatečné tepelné izolace, na stěnu by stačilo 6-8 cm podle toho v jaké oblasti váš dům leží. Podstatné je, jaká tloušťka je optimální z hlediska dlouhodobé návratnosti vložených peněz, tepelného komfortu a pochopitelně, co lze technicky realizovat. Cena izolace se skládá z pevných, na tloušťce nezávislých nákladů (práce, lešení, tmel, omítka, hmoždinky, nátěr) a z nákladů závislých na tloušťce (cena izolačního materiálu). Úspora tepla pochopitelně závisí jen na tloušťce izolace. Já mám podobný, předválečný dům z plných cihel, topím zemním plynem a před několika lety mi z výpočtu vyšla optimální tloušťka tepelné izolace (pěnový PS) kolem 15 cm (počítal jsem s 20-ti letou návratností). Takováto tloušťka je už na hranici toho, co vám firmy jsou ochotny udělat a co lze akceptovat z hlediska vzhledu a pod. Tenkrát jsem izolaci nakonec udělal 12 cm silnou. Moje doporučení je tedy použít 10-12 cm pěnového polystyrenu nebo minerální vaty - v případě plných cihel a při této tloušťce vyhoví PS i z hlediska kondenzace vlhkosti a snáze se s ním dělá a je i levnější. Větší tloušťka izolace nejen ušetří více energie, ale hlavně podstatně zvýší využitelnou tepelnou kapacitu domu, což omezuje výkyvy teploty (příjemné je to v létě, kdy se dům nepřehřívá) a také zlepší využitelnost slunečního tepla jižními okny. Pokud jde o izolaci stropu nad posledním podlažím, minimum je 15 cm minerální vaty (pokud se dává mezi trámy tak se jí tam zpravidla víc nevejde), pokud to jde, je lepší použít 20 cm.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost