Žádné riziko pro zdraví ani pro životní prostředí nevidím. PET je materiál poměrně inertní. I když se z něj nějaké látky časem jistě uvolňovat budou (velmi pomalu se bude hydrolysovat na tereftalovou kyselinu a ethylenglykol), množství, které se jich takto může uvolnit, bude neškodné. Ostatně, jsou to látky biologicky odbouratelné. Navíc jsou málo těkavé, takže ve vzduchu nelze očekávat snad ani měřitelné koncentrace, natož pak koncentrace toxické. (Ethylenglykol je sice poměrně toxický, ale k otravám dochází po požití, ne vdechováním par). Pro ilustraci můžu uvést, že se již desetiletí používá PET vlákno (u nás Tesil) a to jde přímo na tělo. Vlákno je chemicky stejné, ale má mnohem větší povrch než PET láhev (to je vlastně organické sklo). Nevím ovšem, zda PET zalitý v betonu bude vhodným isolačním a stavebním materiálem. 

Doc. Ing. Igor Linhart, CSc.
Autor je organický chemik a toxikolog.


Ideální tepelná izolace není vzduchová mezera (což jste si možná všiml z praxe např. u oken), ale naopak vzduch uzavřený v nekonečném počtu malých vzduchových komůrek vzájemně oddělených tepelně-nevodivým materiálem. Takto nějak fungují nejen technické tepelné izolace, ale také srst zvířat a peří ptáků. Doporučuji raději sáhnout po osvědčeném tepelně-izolačním materiálu. Na trhu je jich dostatek a celá řada z nich je vhodná pro zateplení podlahy (s dostatečnou únosností). Řada firem nabízí celé tepelně-izolační systémy, které jsou ozkoušené na mnoha stavbách a prověřeny letitou praxí. Doporučuji udělat si průzkum trhu v okolí vašeho bydliště a rozhodnout se na základě finančních možností, dostupnosti a možné tloušťky (kolik máte k dispozici místa pro instalaci tepelné izolace).

Ing. Jan Truxa
Autor je pracovníkem konzultačního střediska EkoWatt.

 

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost