Teplo uniká
- konstrukcemi (stěny, podlahy, stropy)
- výplněmi otvorů (okna, dveře)
- a větráním
Přičemž větráním ztratíme v běžném objektu asi 35 až 50%, okny a dveřmi 15 až 25%, obvodovými zdmi 10 až 20%, střechou 7 až 15% a podlahou 5 až 8%. Pokud chcete vidět konkrétní úniky tepla je nejlepším způsobem pořídit si termosnímky objektu, na kterých je zřetelně vidět, kde úniky tepla do okolí existují.
Více na: RWE - Šetřím energii.cz