Jsou to velmi podobné produkty.
Skelná vata se skládá z 65 % křemitého písku, 15 % sody, 8 % dolomitu, borax, živce a vápence, může se přidat odpadové sklo.
Minerální vata se skládá z vyvřelých hornin, diabasu, čediče a dolomitu. Izolace jsou odolné vůči škůdcům a netlejí. Minerální vata propouští vodní páry.
Ochranné pomůcky jsou při manipulaci důležité. Při manipulaci se uvolňují minerální vlákna, která mohou vyvolatnežádoucí reakce, například záněty kůže způsobené mechanickým podrážděním vlákny, alergické reakce na pojiva nebo podráždění či zánět spojivek. Radioaktivita izolačních materiálů není zvýšená.
Podíl jemných vláken činí přibližně 0,2% z celkové hmotnosti. Po instalaci se již vlákna neuvolňují. Pro dosažení tvarové stability jsou vlákna vázána pojivem - fenolformaldehydovou pryskyřicí, která v horkém vzdušném proudu tuhne. Podíl pojiv činí dle požadované mechanické pevnosti 3 až 10% u skelné vaty a 1 až 3% u minerální vaty. Obsah formaldehydu bývá většinou nižší než 1,5 mg na 100 g izolačního materiálu. Jako podpůrný tavicí prostředek je používán síran sodný. Desky pro izolaci fasád se impregnují silikonovým olejem. Typické žlutavé zabarvení dodává skelné vatě pojivo formaldehydová pryskyřice. Tyto materiály jsou nehořlavé.
Více na: Ekoporadna - STEP