Na tuto izolaci se používá odpadní dřevo, využívá se jak pro tepelnou tak pro zvukovou izolaci. Desky propouštějí vodní páru a účinnost je zde horší než u minerální vlny nebo expandovaného polystyrenu. Do desek které mají být odolné proti vlhkosti se přidávají vodoodpudivé prostředky jako je bitumen, vosk, nebo náhražky bitumenu na bázi přírodních pryskyřic.
Bitumen je plastický tmel na bázi asfaltu pro lepení a těsnění, s přilnavostí i na vlhké podklady, střechy, asfaltové šindele, podlahy, okapy, rýny, jímky, odpadní kanálky, pro profesionální použití, odolný UV záření.
Bitumen je skupina přírodních uhlovodíků s nepatrným množstvím kyslíku, dusíku a síry. Z chemického hlediska se člení na:
1. naftobitumeny, k nimž patří zejména zemní plyn, ropa a asfalt
2. kerabitumeny, které jsou nerozpustné v chloroformu, a k nimž patří organická substance rozptýlená v jílovcích, břidlicích, vápencích apod. B. způsobuje tmavou až černou barvu a charakteristický pach hornin. Syntetické živice.