Spojte se s příslušným stavebním úřadem - viz. seznam stavebních úřadů