Spotřeba energie na provoz domácích spotřebičů není zpravidla tak velká jako spotřeba energie na vytápění nebo ohřev vody, nicméně jedná se o nejdražší formu energie tj. o elektrickou energii.

Množství spotřebované energie domácími spotřebiči:
- Chladnička mraznička 30 – 40%
- Pračka 20 – 35%
- Osvětlení 10 – 20%
- Domácí elektronika 5 – 12%
- Ostatní spotřebiče 5 – 15%

Spotřeba elektřiny v domácnostech má tendenci růst. Souvisí to se stále větším vybavením domácností elektrospotřebiči. Zde působí dva protichůdné trendy: zlepšování účinnosti spotřebičů a snižování jejich spotřeby (lépe izolované chladničky nebo úsporné zářivky) a současně zavádění nových spotřebičů (myček nádobí, sušiček prádla nebo třeba i osobních počítačů, televizorů s velkou obrazovkou a systémů domácího kina).

Z hlediska spotřeby jsou nejvýznamnější spotřebiče, které produkují teplo (elektrické vytápění, pračky, myčky, sušičky, pečicí trouby a vařiče). Významné jsou i spotřebiče produkující chlad (chladničky a mrazničky). Ostatní spotřebiče a osvětlení už tvoří zpravidla jen menší část spotřeby.

Jednoduchá pomůcka pro výběr spotřebiče je takzvaný energetický štítek. Vybrané skupiny spotřebičů v obchodě jsou dnes povinně označeny tímto štítkem. Ten udává, jak je daný výrobek úsporný, ve srovnání s ostatními výrobky stejného druhu. Kategorie A zahrnuje ty nejlepší a nejúspornější. V průměru jde o výrobky o 50% lepší než standard. U chladniček a mrazniček byla zavedena i třída A+ a A++, neboť spotřebiče se stále zlepšují. Kategorie C a D představuje standard, výrobky v kategorii F jsou zhruba o 25% horší než standard. Písmeno G znamená spotřebiče podprůměrné z hlediska spotřeby elektřiny.

Podrobné informace o energetických štítcích a rady, jak nakupovat naleznete také na stránkách:
Rosa, jihočeská společnost pro ochranu přírody