Objednat si návštěvu poradce přímo do toho domu. Zavolejte na takzvanou INFO-LINKU České Energetické Agentury , tel. 800 155 211, řekněte stručně, jaký máte problém, a oni vám pošlou poradce z některého střediska EKIS ve vaší blízkosti. Základní konzultace o délce 2 hodiny ve vašem domě je zdarma. Pro ilustraci toho, co je třeba řešit, uvedu některé obecné zásady: · Napřed je třeba zamezit pronikání vlhkosti do stěn; v některých případech je to způsobeno povrchovou vodou a správně udělaná drenáž dokáže stav značně zlepšit. To může být výše uvedený případ. Na téma odstraňování vlhkosti existuje několik knih (např. z nakladatelství GRADA), doporučuji si je v knihovně vyhledat a seznámit se s tím, co to obnáší. 

Existují pochopitelně i na odstraňování vlhkosti specialisované stavební firmy, spíše se však ohlédněte ve vašem regionu. · Nejmenší návratnost a nejsnazší proveditelnost má snížení ztrát tepla okny - zatěsnění, přidání třetího skla, použití dvojskla místo jednoduchého skla ve vnějším okně, přidání reflexní (tepelně-odrazivé) rolety, okenice a pod. Se starými špaletovými okny lze leccos podniknout, pokud nejsou zničená hnilobou; kompletní výměna za nová (např. dnes oblíbená plastová okna) není zpravidla ekonomicky návratné opatření. · Každý starý dům má velké tepelné ztráty stěnami; velké snížení spotřeby energie přinese jejich zateplení (min. 10 cm minerální vaty nebo pěnového PS). · Někdy je účelné udělat půdní vestavbu; vyřeší to problém izolace stropu a současně zvětší obytnou plochu (často lidem radím, aby začali podkrovím - vytvoří se tak podmínky aby se mohli do domu nastěhovat a potom pomalu a v klidu pracovat na zlepšení přízemí). Tepelná izolace by měla být min. 15 cm silná, 20cm je lepší a 25 cm stále ještě není přehnané. Existují i PS šablony, které se kladou na latě a na ně se dávají původní tašky (např. systém "Thermodach"). · Často můžeme s výhodou využít sluneční záření dopadající na jižní stěnu domu, t.j. větší okna (ne všechna musí být otevíratelná), zimní zahrada, Trombeho stěna. · Zplynovací kotel na dřevo je výhodné "ekologické" i "ekonomické" vytápění tam, kde je k dispozici dřevo. Pokud máme dobře zaizolovaný dům, pak je zpravidla jeho výkon příliš vysoký a je vhodné k němu zařadit akumulační nádrž, která umožní, aby kotel topil v optimálním režimu. Podlahové vytápění má výhodu v tom, že mu stačí nízká teplota vody a umožňuje tedy efektivně použít i teplo z tak zvanných nízkopotenciálových zdrojů (sluneční kolektory nebo tepelné čerpadlo; také pro akumulační nádrž je to výhodné, stačí pak menší objem). V dobře tepelně izolovaném domě můžeme do akumulační nádrže instalovat i elektrickou topnou vložku, která nám umožní temperovat dům např. v době naší zimní dovolené (spotřeba není velká). Co bych tedy udělal ve výše zmíněném domě? 1. Drenáž k odvedení povrchové vody od zdí 2. Důkladnou hydroizolaci, která by odstranila problém vlhnutí zdí a podlah; přitom tepelně zaizolovat podlahy a udělat podlahové topení 3. Zatěsnit okna a výměna jednoduchého skla ve vnějším okně za izolační dvojsklo. Pokud jsou na jižní straně malá okna zvážil bych jejich zvětšení. 4. Vybudovat dobře tepelně izolované podkroví 5. Zaizolovat vnější stěny (12cm minerální vaty nebo pěn. PS) 6. Pokud se to hodí, udělat na části jižní strany zimní zahradu 7. K vytápění použít kotel na dřevo připojený do akumulační nádrže (700-1000 l) s el. topením (5-10kW) na noční proud.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost