K vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních je potřeba povolení vodohospodářského orgánu. Vyžadujte informace přímo u znečišťovatele, pokud nepochodíte, obraťte se na :