Za optimální koncentrace fluoridů v pitné vodě se považuje 1,0 mg/litr. Toto je údaj z encyklopedie Diderot. Fluorizace může být místní (obklady) či celková, což jsou tablety a fluorizování vody. U fluorizace lze také používat termín fluoridace či fluoridování vod. Podle webové encyklopedie může snižovat kazivost o 60 - 70 %. Tento údaj bych však bral s rezervou, nedohledal jsem jej nikde jinde. 

Fluorizace pitné vody byla určitým zdravotním trendem, se kterým se začalo na konci 70-let. Touto cestou měl být zajištěn přísun fluoru do lidského těla, kde hraje důležitou roli při prevenci kazivosti zubů. Mělo se tak v rámci celé populace bránit problémům a následkům, které z toho vyplývají. (Podobně jako plošná jodizace jedlé soli je prevence proti zbytnění štítné žlázy, dnes si můžete koupit jodizovanou i nejodizovanou sůl). Bohužel nevím jak byla celá akce hodnocena a do jaké míry došlo ke zlepšení. Někdy po roce 1989 se s plošnou fluorizací přestalo, protože nebyl ustanoven (a dodnes není) žádný předpis, který by to ukládal, opět nevím z jakého důvodu, snad statistické vyhodnocení, či přenechání odpovědnosti za zdraví na každém jedinci zvlášť ...?" 

Zdroj:http://ekolist.cz/