Vybrat vhodnou čístírnu odpadních vod není nijak triviální záležitost. Záleží na mnoha okolnostech, které výběr podmiňují, například kolik lidí v domě žije, jaké jsou prostorové možnosti pro umístění čističky, jaké jsou finanční nároky na pořízení, ale i provozní náklady a tak dál.

Je proto vhodné kontaktovat odborníka, který s vámi přímo na místě probere a dopouručí možná řešení. V Česku existuje Asociace čistírenských expertů ČR, kde vám jistě dají kontakt na projektanta, popřípadě můžete zkusit najít kontakt na čistírenského projektanta přes některý z internetových portálů. I mezi čistírnami odpadních vod jsou už i ty "ekologické". Patří mezi ně například psíkový (či také zemní) filtr nebo kořenová čistírna (funguje na bázi umělého mokřadu). Oba tyto druhy jsou velmi nenáročné na provoz, nemají žádný provozní odběr energií a vyžadují jen minimální údržbnu. Kořenová čistírna může však být pro někoho nedostupná, neboť je trochu náročná na plochu - na 1 ekvivalentního obyvatele je třeba cca 5 m2. Pro ty, kteří však mají dostatek prostoru na svém pozemku, může být umělý mokřad příjemným zpestřením zahrady.

Zdroj:http://www.ekolist.cz/

více informací: www.priroda.cz