Může se jednat např. o olejové skvrny, mrtvé ryby atd., to vše může naznačovat na nedávnou havárii. Pokuste se ihned odebrat vzorky. Volejte:

  • Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, tel: 474 636 111; 474 624 264

Ohlaste tuto skutečnost na: