Za určitých podmínek jsou výhodné tzv. kořenové čistírny odpadních vod, zvané též vegetační čistírny. Voda se zde čistí procesy blízkými přírodním samočisticím procesům. Tato zařízení působí v krajině velmi nenápadně a "přírodně", proto se u ekologicky orientovaných staveb dává zpravidla těmto typům čistíren přednost. Ale možnosti jejich použití jsou samozřejmě i u běžné výstavby. Předností kořenových čistíren jsou nízké pořizovací a hlavně provozní náklady, jakož i velmi jednoduchá obsluha a údržba. Kromě toho se mohou snadno zapojit do okolní krajiny natolik, že s ní téměř splývají a mohou plnit i některé ekologické funkce. Mají i další obrovskou přednost: jde snad o jediné čistírny, kterým nevadí nárazové znečištění, a jsou tedy ideální pro případy, kdy jsou objekty využívány sezónně nebo jen občas (chatové osady, kempy, penzióny apod.), zkrátka všude, kde dochází k nárazovému nátoku splašků. Po obnovení přítoku splašků začnou velice rychle normálně fungovat, zatímco u běžné biodiskové čistírny trvá náběh na běžný provoz jeden až dva týdny.

Další informace zde na EkoListu

Více informací: www.garten.cz

                     www.jakbydlet.cz