Podle možností zajistěte důkazní materiál – fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby - a situaci ohlaste místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP.