Odeberte vzorek vody a situaci ohlaste místně příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nebo městskému úřadu, popř. příslušnému OI ČIŽP.

Nebo je tu také možnost nechat si provést rozbor vody v místní hygienické stanici nebo zdravotním ústavu.