Pokud se rozhodnete stavět rodinný dům, tak už součástí projektu předkládaného pro stavební povolení pro stavební odbor příslušného úřadu musí být i způsob jakým budete likvidovat odpadní vody. Ve vašem případě, kdy jste se rozhodl postavit si domovní čistírnu odpadních vod, záleží mimo jiné i na tom, zda je v blízkosti Vašeho pozemku vodní tok, do kterého by bylo možno vyčištěné odpadní vody vypouštět. Pokud se jedná o možnost zalévání zahrady vyčištěnou odpadní vodou a s tím spojené vybudování akumulační jímky, tak s tímto se obraťte na místně příslušný odbor životního prostředí, kde Vám poskytnou i bližší informace ohledně požadované kvality vyčištěné odpadní vody, podmínkách jejího vypouštění.

zdroj: www.ekolist.cz