Bioenzymy, které jsou běžně v prodeji jsou řekněme prezentovány jako zázrak, který způsobí to, že po jejich aplikaci Vám v odpadní jímce zůstane téměř průzračná voda... Bohužel Vás musím zklamat takto to ve skutečnosti nefunguje. Pravidelné dávkování bioenzymatických přípravků v dostatečných dávkách omezuje tvorbu zápachu, podporuje štěpení tuků a nánosů v odpadních systémech, rozkládání fekálií, což se projeví snížením množství kalů a v důsledku toho prodloužením intervalu mezi odvozy. Nelze však říci, že tímto procesem by vznikala voda vhodná pro závlahu. Navíc stejně pokud by byla používána jako voda závlahová, jedná se o nakládání s odpadní vodou, pro které je potřeba míti povolení příslušného vodoprávního úřadu.

Martina Veselá
Autorka studuje postgraduální studium zaměřené na problematiku čistíren odpadních vod na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě, Institut environmentálního inženýrství.

Zdroj: Ekolist po drátě