Mytí vozidel na místě, z něhož není řádně zjištěn odtok odpadní vody (tj. přímo ne půdě, trávníku apod.) může ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních nebo povrchových vod. Proto je tato činnost zakázána podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.